Basisschool Brugge Centrum gooit het over een andere boeg

Derde kleuter en eerste leerjaar zijn samen “zingende bijtjes”

De start van het nieuwe schooljaar bracht voor afdeling de Spiegelrei van Basisschool GO! Brugge Centrum een grote verandering met zich mee.

De school trok de traditionele werking open en stapte af van het klassieke klassensysteem. Voornamelijk de samenwerking tussen de groepen van het derde kleuter en het eerste leerjaar springt in het oog!

Na vele onderzoeken en overlegmomenten, ging het schoolteam aan de slag in de lokalen en bekeek het het lesmateriaal om een klasdoorbrekende werking op punt te zetten. Voor zo goed als alle vakken sluiten de beide groepen bij elkaar aan en vormen ze samen ‘ de zingende bijtjes’. Dit maakt een gedifferentieerde werking mogelijk, wat uitdaging biedt voor zowel sterke als minder sterke leerlingen.

De school stimuleert op deze manier de totale persoonlijkheidsontwikkeling.

Ook de taalmethode van Veilig leren lezen bevordert een vlotte overgang van het kleuter- naar het basisonderwijs.

De juffen aan het woord: “We kozen er heel bewust en doordacht voor om een brug te bouwen tussen kleuter en lager, waardoor kinderen beter doorstromen. Door deze manier van lesgeven, reiken we de middelen en vaardigheden aan om op te groeien tot creatieve, mondige en leergierige burgers. Alle leerlingen worden sterren, als we ze laten stralen.”

Op vrijdag 7 september 2018 lichten directie en leerkrachten de werking en aanpak verder toe.

Vanaf 18u30 ontvangt het schoolteam de ouders met een drankje en om 19 uur start de toelichting.

De pers is welkom: Spiegelrei 15, 8000 Brugge

Meer info: Tel : (050) 332021 of directie@bruggecentrum.be