Enkele praktische zaken

Beste ouders,

Na het fantastische toekomstnieuws voor onze school wil ik enkele praktische zaken meedelen.

Alle juffen van de Vrijdagmarkt verhuizen mee!!
Volgend schooljaar geven alle juffen en meester les in deze klassen:

Juf Julie, juf Melina, juf Frieke (even in zwangerschapsverlof vervangen door juf Kimberly), juf Annelies en juf Katrien zorgen voor de peuters en eerste en tweede kleuters.

Juf Barbara heeft het derde kleuter, juf Joke en juf Sophie nemen het het eerste leerjaar.

Juf Pascale heeft het tweede leerjaar en juf Tania het derde leerjaar.

Juf Bonny en juf Nelke hebben het vierde leerjaar.
Meester Johan heeft het vijfde leerjaar en juf leilah het zesde.

EN…..de planning voor de start volgend schooljaar is als volgt:

Dinsdag 1 september: We starten in de Vrijdagmarkt EN de Spiegelrei als normaal en de kinderen van de Vrijdagmarkt nemen afscheid van de lokalen en het huidige gebouw.

Woensdag 2 september: Een halve dag school en de kinderen van de Vrijdagmarkt gaan kijken naar de klaslokalen in de Spiegelrei.

Donderdag 3 september: We gaan met een stoet door het centrum van Brugge van de Vrijdagmarkt naar de Spiegelrei met ALLE juffen en kindjes en eventueel ouders en geven we elk kind hun plekje in het nieuwe klaslokaal.

Vrijdag 4 september: Verhuisfeest!!!!!

Hartelijk dank voor uw begrip en geduld en op naar een nieuwe, moderne school

Vriendelijke, genegen groeten,

Alain Vansassenbroeck
Directie
Basisschool Brugge Centrum

Dear parents,

After the exciting news for the future of our school here are some practical things.

All the teachers of the Vrijdagmarkt will be moving!!
Next year all the teachers will have the following classes:

Juf Julie, juf Melina, juf Frieke (substituted because of her pregnancy by juf Kimberly), juf Annelies and juf Katrien will take care of the toddlers, first and second kindergarten.

Juf Barbara has the third kindergarten, juf Joke and juf Sophie have the first years.

Juf Pascale will teach the second year and juf Tania the third.

Juf Bonny and juf Nelke will take care of the fourth year.
Master Johan has the fifth and juf leilah will be the teacher of the sixth year.

Furthermore….the timing for the start of the schoolyear next year is as follows:

Tuesday September 1st : We start the day at the Vrijdagmarkt AND at the Spiegelrei as normal and the children of the Vrijdagmarkt say goodbye to the classrooms and the schoolbuilding.

Wednesday September 2nd : A half day of school. The children of the Vrijdagmarkt can have a look at their classrooms in the Spiegelrei.

Thursday September 3rd : Everybody takes part in a procession through the centre of Bruges from the Vrijdagmarkt to the Spiegelrei with ALL the teachers and children and (if they want) parents. Every child is given his place and space in their new classrooms.

Friday September 4th : It’s party time….School warming festivity!!!!
I thank you from the bottom of my heart
for your patience and understanding and onwards to a new, modern school
Friendly, warm, greetings,

Alain Vansassenbroeck
Principal
Basisschool Brugge Centrum