Info voor de ouders

Afdeling Spiegelrei
Spiegelrei 15 – 8000 Brugge
Tel.: 050/33 20 21
Parking Spiegelrei te bereiken via Genthof 36

Afdeling Vrijdagmarkt
Vrijdagmarkt 12 – 8000 Brugge

 

Het is op elk moment mogelijk om telefonisch contact op te nemen via het secretariaat voor een eventuele afspraak of gesprek, of dit kan ook via mail directie@bruggecentrum.be of zorgcoördinator.

Omdat we als school aandacht besteden aan gezonde voeding kan uw kind op verjaardagen zijn klasgenoten enkel trakteren op een gezonde lekkernij.
Individuele cadeautjes delen wij niet uit in de klas. 
Donderdag = fruitdag. We vragen uitdrukkelijk om op die dag enkel fruit mee te geven.
Ook dit schooljaar doet onze school mee aan Oog voor Lekkers, waarbij 1 maal per week, een stuk fruit aangeboden wordt. De fruitbedeling wordt gesubsidieerd. De kostprijs is € 5 voor 30 weken.

Warme maaltijd kleuters (ook vegetarisch) € 3,75
Warme maaltijd lagere afdeling (ook vegetarisch) € 4,50
Soep en dessert (kleuter en lager) € 1,80
Bijdrage middagtoezicht € 0,50
U kan van deze bijdrage middagtoezicht een fiscaal attest bekomen om bij uw belastingaangifte te voegen.

Menu’s

februari:

menu

halal

lactosevrij

vegetarischVanaf 1 september bedraagt de maximumfactuur € 50 voor de peuters en 1e, 2e en 3e kleuterklas en € 95 voor de lagere klassen.
Bij het begin van de maand krijgt u een factuur met overschrijvingsformulier, waarop alle te betalen uitgaven genoteerd staan. Gelieve de factuur tegen het eind van de maand te betalen. Indien dit niet gebeurt, krijgt u van de financiële cel van de scholengroep een aanmaning waar administratieve kosten voor u aan verbonden zijn.

In het schoolreglement vind je onze afspraken.
Klik HIER om het schoolreglement te bekijken.

Ouders die een papieren versie wensen van het A luik, kunnen dit navragen via de klastitularis.

Start van de lessen

Maandag tot vrijdag: voormiddag: 9u00 – 11u55 en in de namiddag: 13u10 – 16u00

Woensdag voormiddag: 9u00 – 12u15

De school organiseert voor- en naschoolse opvang aan € 0,50 per begonnen kwartier. U kunt een fiscaal attest bekomen om bij uw belastingaangifte te voegen.
Uren van de opvang:
Van 7u30 tot 9u00 – van 16u00 tot 18u00 – woensdagnamiddag van 12u30 tot 17u00

Schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie: 29 oktober – 6 november 2022
Wapenstilstand: 11 november 2022
Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Krokusvakantie: 18 februari t/m 26 februari 2023
Paasvakantie: 1 april – 16 april 2023
Dag van de Arbeid: 1 mei 2023
Hemelvaartweekend: 18 mei t/m 21 mei 2023
Pinkstermaandag: 29 mei 2023

Pedagogische studiedagen

vrijdag 23 september 2022
woensdag 7 december 2022
woensdag 1 maart 2023
woensdag 17 mei 2023

Op deze dagen is er GEEN school

De ouderwerkgroep vormt de spreekbuis tussen de ouders, leerkrachten en directie. Door op een constructieve manier samen te werken en een open communicatie dragen we bij tot een school met een hart en een school met kleur. We streven naar een ouderwerkgroep in beide scholen die attent is en respect heeft voor de multi-diversiteit van onze leerlingen en hun ouders. We vergaderen een 4-tal keer per jaar. Heb je interesse om ons team te versterken? Geef de boodschap door aan de juf/meester en we nodigen je uit voor de volgende vergadering. Je bent van harte welkom!

De school betaalt de schoolverzekering. Dit dekt ongevallen met lichamelijk letsel opgelopen tijdens de aanwezigheid van uw kind op school of langs de weg van school naar huis of vice versa. Kinderen hoeven niet noodzakelijk de kortste weg naar school te volgen. Niet te verantwoorden omwegen worden niet aanvaard.

Voor schade aan brillen, kledij en andere persoonlijke materialen komt de schoolverzekering niet altijd tussen. Bij schade gelieve contact op te nemen met het schoolsecretariaat.

Voor ernstige ongevallen kunnen de ouders een beroep doen op hun respectievelijke BA.-polis.

Indien de omstandigheden het vereisen doet de school een beroep op de spoeddienst. De ouders worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.