Info voor de ouders

Afdeling Vrijdagmarkt
Vrijdagmarkt 12 – 8000 Brugge
Tel.: 050/34 32 07

Afdeling Spiegelrei
Spiegelrei 15 – 8000 Brugge
Tel.: 050/33 20 21
Parking Spiegelrei te bereiken via Genthof 36

Het is op elk moment mogelijk om telefonisch contact op te nemen via het secretariaat voor een eventuele afspraak of gesprek, of dit kan ook via mail directie@bruggecentrum.be of zorgco@bruggecentrum.be

De leerlingen van onze lagere afdeling gaan na de wintervakantie zwemmen.
De zwembeurt (zwemmen en vervoer met de bus inbegrepen) kost € 3,50. Deze wordt gefactureerd.
De leerlingen van het 6de leerjaar gaan het volledige schooljaar gratis zwemmen. (vervoer + toegang)

Omdat we als school aandacht besteden aan gezonde voeding kan uw kind op verjaardagen zijn klasgenoten enkel trakteren op een gezonde lekkernij bijvoorbeeld: fruit, cake, taart, pannenkoeken, wafeltjes, … Individuele cadeautjes delen wij niet uit in de klas. 
Donderdag = fruitdag. We vragen uitdrukkelijk om op die dag enkel fruit mee te geven.
Ook dit schooljaar doet onze school mee aan Oog voor Lekkers, waarbij 1 maal per week, een stuk fruit aangeboden wordt. De fruitbedeling wordt gesubsidieerd. De kostprijs is € 4 voor 30 weken.

Warme maaltijd kleuters (ook vegetarisch) € 3,50
Warme maaltijd lagere afdeling (ook vegetarisch) € 4,00
Soep en dessert (kleuter en lager) € 1,50
Bijdrage middagtoezicht € 0,50
U kan van deze bijdrage middagtoezicht een fiscaal attest bekomen om bij uw belastingaangifte te voegen.

Vanaf 1 september bedraagt de maximumfactuur € 45 voor de peuters en 1e, 2e en 3e kleuterklas en
€ 85 voor de lagere klassen.
Bij het begin van de maand krijgt u een factuur met overschrijvingsformulier, waarop alle te betalen uitgaven genoteerd staan. Gelieve de factuur tegen het eind van de maand te betalen. Indien dit niet gebeurt, krijgt u van de financiële cel van de scholengroep een aanmaning waar administratieve kosten voor u aan verbonden zijn.

In het schoolreglement vind je onze afspraken.
Klik HIER om het schoolreglement te downloaden.

Ouders die een papieren versie wensen van het A luik, kunnen dit navragen via de klastitularis.

 

Start van de lessen

Maandag tot vrijdag: voormiddag: 8u25 – 12u00 en in de namiddag: 13u30 – 15u25
Woensdag voormiddag: 8u25 – 12u00

De school organiseert voor- en naschoolse opvang aan € 0,40 per begonnen kwartier. U kunt een fiscaal attest bekomen om bij uw belastingaangifte te voegen.
Uren van de opvang:
Van 7u tot 8u – van 15u25 tot 18u30 (betalend vanaf 16u00) – woensdagnamiddag van 12u30 tot 17u30
Op woensdagnamiddag gaat de opvang voor alle leerlingen van de school door in de Vrijdagmarkt. De school staat zelf in voor het vervoer van de leerlingen van de Spiegelrei.

Niveaulezen is een didactische werkvorm om samen leren lezen te ondersteunen.
Kinderen worden ingedeeld in verschillende groepjes, naargelang hun leesniveau. Elk groepje krijgt een leesopdracht op zijn eigen niveau.
Om het lezen zoveel mogelijk te stimuleren wordt er voor elke groep een volwassen groepsleider aangeduid. Leerlingen uit niveau 9+ (hoogste niveau) lezen individueel en maken nadien een opdracht.
Dit leesmoment gaat twee maal per week door. De kinderen van het eerste leerjaar nemen vanaf de paasvakantie deel.

Schoolvakanties 2018-2019

Herfstvakantie: van 29 oktober tot en met 4 november 2018
Wapenstilstand: (zondag) 11 november 2018
Kerstvakantie: van 24 december 2018 tot en met 6 januari 2019
Krokusvakantie: van 4 tot en met 10 maart 2019
Paasvakantie: van 8 tot en met 22 april 2019 (paasmaandag: 22 april 2019)
Dag van de Arbeid: 1 mei 2019
Hemelvaart: 27 en 31 mei 2019
Pinkstermaandag: 10 juni 2019
Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2019

Schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie: van 28 oktober tot en met 3 november 2019
Wapenstilstand: 11 november 2019
Kerstvakantie: van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020
Krokusvakantie: van 24 februari tot en 1 maart 2020
Paasvakantie: van 6 tot en met 19 april 2020 (paasmaandag: 13 april 2020)
Dag van de Arbeid: 1 mei 2020
Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020
Pinkstermaandag: 1 juni 2020
Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2020

Schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie: van 2 tot en met 8 november 2020
Wapenstilstand: 11 november 2020
Kerstvakantie: van 21 december 2020 tot en met 3 januari 2021
Krokusvakantie: van 15 tot en met 21 februari 2021
Paasvakantie: van 5 tot en met 18 april 2021 (paasmaandag: 5 april 2021)
Dag van de Arbeid: (zaterdag) 1 mei 2021
Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021
Pinkstermaandag: 24 mei 2021
Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2021

Schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie: van 1 tot en met 7 november 2021
Wapenstilstand: 11 november 2021
Kerstvakantie: van 27 december 2021 tot en met 9 januari 2022
Krokusvakantie: van 28 februari tot en met 6 maart 2022
Paasvakantie: van 4 tot en met 18 april 2022 (paasmaandag: 18 april 2022)
Dag van de Arbeid: (zondag) 1 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Pinkstermaandag: 6 juni 2022
Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2022

De ouderwerkgroep vormt de spreekbuis tussen de ouders, leerkrachten en directie. Door op een constructieve manier samen te werken en een open communicatie dragen we bij tot een school met een hart en een school met kleur. We streven naar een ouderwerkgroep in beide scholen die attent is en respect heeft voor de multi-diversiteit van onze leerlingen en hun ouders. We vergaderen een 4-tal keer per jaar. Heb je interesse om ons team te versterken? Geef de boodschap door aan de juf/meester en we nodigen je uit voor de volgende vergadering. Je bent van harte welkom!

Je kunt ons vinden op Facebook

Ouderwerkgroep Vrijdagmarkt

Ouderwerkgroep Spiegelrei

De school betaalt de schoolverzekering. Dit dekt ongevallen met lichamelijk letsel opgelopen tijdens de aanwezigheid van uw kind op school of langs de weg van school naar huis of vice versa. Kinderen hoeven niet noodzakelijk de kortste weg naar school te volgen. Niet te verantwoorden omwegen worden niet aanvaard.

Voor schade aan brillen, kledij en andere persoonlijke materialen komt de schoolverzekering niet altijd tussen. Bij schade gelieve contact op te nemen met het schoolsecretariaat.

Voor ernstige ongevallen kunnen de ouders een beroep doen op hun respectievelijke BA.-polis.

Indien de omstandigheden het vereisen doet de school een beroep op de spoeddienst. De ouders worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.