Info voor de ouders

Afdeling Vrijdagmarkt
Vrijdagmarkt 12 – 8000 Brugge
Tel.: 050/34 32 07

Afdeling Spiegelrei
Spiegelrei 15 – 8000 Brugge
Tel.: 050/33 20 21
Parking Spiegelrei te bereiken via Genthof 36

In het schoolreglement vind je onze afspraken.
Klik HIER om het schoolreglement te downloaden.

Start van de lessen

Maandag tot vrijdag: voormiddag: 8u25 – 12u00 en in de namiddag: 13u30 – 15u25
Woensdag voormiddag: 8u25 – 12u00

Voor- en naschoolse opvang (met fiscaal attest)

De school organiseert voor- en naschoolse opvang aan € 0,40 per begonnen kwartier.
Er is gratis opvang van 15u25 tot 16u15! U kunt een fiscaal attest bekomen om bij uw belastingsaangifte te voegen.

Uren van de opvang:

’s Morgens: van 7u tot 8u
’s Namiddags: van 15u25 tot 18u30
Woensdagnamiddag: van 12u30 tot 17u30
Op woensdagnamiddag gaat de opvang voor alle leerlingen van de school door op de afdeling Vrijdagmarkt. De school staat zelf in voor het vervoer van de leerlingen van de afdeling Spiegelrei.
Mevr. Vanessa Van Hove, toezichter in de voor- en naschoolse opvang Spiegelrei is tijdens de opvanguren te bereiken op het GSM-nummer 0477/18.49.16.

Prijzen voor een warme maaltijd

Warme maaltijd kleuters € 3,50
Vegetarische warme maaltijd (kleuter) € 3,50
Warme maaltijd lagere afdeling € 4,00
Vegetarische warme maaltijd (lager) € 4,00
Soep en dessert (kleuter en lager) € 1,50
Bijdrage middagtoezicht € 0,50
U kan van deze bijdrage middagtoezicht een fiscaal attest bekomen om bij uw belastingaangifte te voegen.

KLIK HIER om de menu’s te downloaden.

Niveaulezen is een didactische werkvorm om samen leren lezen te ondersteunen.
Kinderen worden ingedeeld in verschillende groepjes, naargelang hun leesniveau. Elk groepje krijgt een leesopdracht op zijn eigen niveau.
Om het lezen zoveel mogelijk te stimuleren wordt er voor elke groep een volwassen groepsleider aangeduid. Leerlingen uit niveau 9+ (hoogste niveau) lezen individueel en maken nadien een opdracht.
Dit leesmoment gaat twee maal per week door. De kinderen van het eerste leerjaar nemen vanaf de paasvakantie deel.

De leerlingen van onze lagere afdeling gaan het eerste trimester op donderdag, om de 2 weken zwemmen.
De zwembeurt (zwemmen en vervoer met de bus inbegrepen) kost € 3,50. Deze wordt gefactureerd.
De leerlingen van het 6de leerjaar gaan het volledige schooljaar gratis zwemmen. (vervoer + toegang)

Schoolvakanties 2018-2019

Herfstvakantie: van 29 oktober tot en met 4 november 2018
Wapenstilstand: (zondag) 11 november 2018
Kerstvakantie: van 24 december 2018 tot en met 6 januari 2019
Krokusvakantie: van 4 tot en met 10 maart 2019
Paasvakantie: van 8 tot en met 22 april 2019 (paasmaandag: 22 april 2019)
Dag van de Arbeid: 1 mei 2019
Hemelvaart: 27 en 31 mei 2019
Pinkstermaandag: 10 juni 2019
Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2019

Schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie: van 28 oktober tot en met 3 november 2019
Wapenstilstand: 11 november 2019
Kerstvakantie: van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020
Krokusvakantie: van 24 februari tot en 1 maart 2020
Paasvakantie: van 6 tot en met 19 april 2020 (paasmaandag: 13 april 2020)
Dag van de Arbeid: 1 mei 2020
Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020
Pinkstermaandag: 1 juni 2020
Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2020

Schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie: van 2 tot en met 8 november 2020
Wapenstilstand: 11 november 2020
Kerstvakantie: van 21 december 2020 tot en met 3 januari 2021
Krokusvakantie: van 15 tot en met 21 februari 2021
Paasvakantie: van 5 tot en met 18 april 2021 (paasmaandag: 5 april 2021)
Dag van de Arbeid: (zaterdag) 1 mei 2021
Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021
Pinkstermaandag: 24 mei 2021
Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2021

Schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie: van 1 tot en met 7 november 2021
Wapenstilstand: 11 november 2021
Kerstvakantie: van 27 december 2021 tot en met 9 januari 2022
Krokusvakantie: van 28 februari tot en met 6 maart 2022
Paasvakantie: van 4 tot en met 18 april 2022 (paasmaandag: 18 april 2022)
Dag van de Arbeid: (zondag) 1 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Pinkstermaandag: 6 juni 2022
Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2022

De ouderwerkgroep vormt de spreekbuis tussen de ouders, leerkrachten en directie. Door op een constructieve manier samen te werken en een open communicatie dragen we bij tot een school met een hart en een school met kleur. We streven naar een ouderwerkgroep in beide scholen die attent is en respect heeft voor de multi-diversiteit van onze leerlingen en hun ouders. We vergaderen een 4-tal keer per jaar. Heb je interesse om ons team te versterken? Geef de boodschap door aan de juf/meester en we nodigen je uit voor de volgende vergadering. Je bent van harte welkom!

Je kunt ons vinden op Facebook

Ouderwerkgroep Vrijdagmarkt

Ouderwerkgroep Spiegelrei

GEZONDHEIDSBELEID EN TUTTI FRUTTI

Omdat we als school aandacht besteden aan gezonde voeding wordt het gebruik van snoep en chips niet toegelaten tijdens de schooluren. Op verjaardagen kan uw kind zijn klasgenoten wel trakteren opeen lekkernij bijvoorbeeld: fruit, cake, taart, pannenkoeken, wafeltjes, … Individuele cadeautjes delen wij niet uit in de klas.

Donderdag = fruitdag. We vragen uitdrukkelijk om op die dag enkel fruit mee te geven.
Ook dit schooljaar doet onze school mee aan het schoolproject Tutti Frutti, waarbij 1 maal per week, op donderdag, als tussendoortje een stuk fruit gegeven wordt. De fruitbedeling wordt gesubsidieerd. Zo komt de kostprijs op € 4 voor 30 weken. We starten hiermee in oktober. Sommige mutualiteiten betalen deze bijdrage terug. U kunt bij hen een aanvraagformulier vragen en deze op school laten attesteren.

In het kader van onze bewuste gezondheidsopvoeding is het de betrachting om snoepgebruik volledig uit de school te bannen. Uiteraard mogen wel boterhammen, droge koeken (geen chips) of fruit als tussendoortje meegegeven worden. Voor verdere afspraken raadpleegt u het best het schoolreglement. Bij verjaardagen ook graag een alternatieve attentie: cake, fruit, …