Afdeling Vrijdagmarkt
Vrijdagmarkt 12 – 8000 Brugge
Tel.: 050/34 32 07

Afdeling Spiegelrei
Spiegelrei 15 – 8000 Brugge
Tel.: 050/33 20 21

Een voorwoord en verwelkoming van de directeur

Beste ouders en kinderen. Ik heet jullie welkom op onze site en op onze school. Als directeur van Basisschool Brugge Centrum geloof ik rotsvast in de positieve persoonlijke aanpak die elk van uw kinderen krijgt in onze school. Elk kind is voor ons een uniek, mooi mensje dat we willen opvoeden met dezelfde warme waarden die u uw eigen kind zou willen bijbrengen. De pijlers van het Go! zijn voor ons de maatstaf om deze opvoeding in elk klasmoment naar voor te brengen en deze samen met uw kind optimaal te benutten.
Onze twee afdelingen zijn uniek in het hartje van Brugge. Elke afdeling heeft zijn eigen identiteit en toch is de rode draad de visie van onze school die zich op een positieve manier op de talenten van uw kind wil toespitsen.
De warmte die vanuit het personeel naar uw kind toe gaat, een glimlachende juf en een correcte meester, een knuffel van de opvangjuf, een lekker warme maaltijd aangeboden door de dames van het onderhoudspersoneel, het luisterend oor en begrip van onze zorgcoördinator……………al deze mensen en mezelf staan elke dag paraat om uw kind ten volle te laten ontplooien.
Welkom op onze school, welkom op onze site en bedankt om te kiezen voor onze school. Geniet van het schooljaar net zoals wij dat ook doen en dit op elk moment, samen met alle kinderen in de klas, op de speelplaats, tijdens de pauzes, op uitstappen, tijdens de GWP, op onze sportdag…………