Onze schoolmissie en -visie

Onze missie
kinderen voorbereiden op een steeds meer verbonden wereld

In Basisschool Brugge Centrum vinden we het van groot belang om onze kinderen voor te bereiden op een wereld die steeds meer onderling verbonden is. We willen hen niet alleen voorzien van kennis, maar ook van de nodige vaardigheden, attitudes en het begrip om te groeien in een diverse en snel veranderende wereld. Door het koesteren van meertaligheid, aandacht voor lezen, zorg op maat, culturele verrijking, streven we ernaar om van onze leerlingen kleine wereldburgers te maken die klaar zijn om de wereld verder te ontdekken.

In Basisschool Brugge Centrum zetten we ons in voor een toekomst waarin onze leerlingen niet alleen al hun talenten kunnen ontplooien, maar ook bijdragen aan een inclusieve, begripvolle en vreedzame samenleving. Samen bouwen we aan een betere toekomst. Welkom op onze school, waar elk kind telt en waar we streven naar "Werelds onderwijs met warmte".

Basisschool Brugge Centrum - WOW! label

Onze pijlers

1. Meertaligheid bij Basisschool Brugge Centrum Meertaligheid:

Bij ons staat het leren van Nederlands centraal, maar we omarmen ook de kracht van meertaligheid. We zijn nieuwsgierig naar de talen die thuis worden gesproken en moedigen onze leerlingen aan om ze te delen met vriendjes en leraren. Elke taal wordt gekoesterd, want wij geloven dat het omarmen van de thuistaal de sleutel is tot een vlottere beheersing van het Nederlands.

Elke schooldag is een ontdekkingsreis door een wereld van talen. Via leuke activiteiten en spelletjes verkennen we de diverse thuistalen van onze leerlingen. Van het begroeten in verschillende talen tot het zingen van liedjes, bij ons is elke dag een taalavontuur!

Meertaligheid bij Basisschool Brugge Centrum

2. LIST-school bij Basisschool Brugge Centrum LIST-school:

We streven op onze school naar een stevige basis van het Nederlands. Wij zijn ervan overtuigd dat lezen de poort opent naar kennis, verbeeldingskracht en empathie. Door middel van leesbevordering willen we niet alleen de leesvaardigheid verbeteren, maar ook de liefde voor verhalen en boeken bij onze leerlingen laten bloeien. Daarvoor kunnen onze leerlingen terecht in onze eigen wereldbib, waar we een collectie (meertalige) boeken hebben met spiegels en vensters. In deze boeken herkent elk kind zichzelf.

LIST bij Basisschool Brugge Centrum
3. Zorg:

Elk kind is uniek en verdient zorg op maat. We streven ernaar een veilige en ondersteunende omgeving te bieden waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen, rekening houdend met hun individuele behoeften, talenten en interesses.
Leilah Lierman, Zorgjuf

4. Cultuur bij Basisschool Brugge Centrum Cultuur:


Bij Basisschool Brugge Centrum hechten we enorm veel belang aan cultuureducatie. We geloven sterk in de kracht van diverse culturele activiteiten om onze leerlingen vensters en spiegels te bieden. Deze rijke ervaringen helpen hen niet alleen om de wereld om zich heen beter te begrijpen, maar ook om een dieper inzicht in henzelf te verwerven.

Cultuur bij Basisschool Brugge Centrum

5. Mobiliteit bij Basisschool Brugge Centrum Mobiliteit:

Bij Basisschool Brugge Centrum erkennen we het belang van mobiliteit, vooral in een stad als Brugge. Daarom leggen we de nadruk op duurzame vervoermiddelen. Fietsen staat centraal, niet alleen als een handige manier om ons binnen en buiten de Brugse binnenstad te verplaatsen, maar ook als een milieubewuste keuze.
Bij elke uitstap streven we ernaar om ons te voet, per fiets of met het openbaar vervoer te verplaatsen. Op deze manier willen we onze leerlingen bewust maken van het belang van duurzame mobiliteit en respect voor het milieu.

Mobiliteit bij Basisschool Brugge Centrum

6. Innovatief leren bij Basisschool Brugge Centrum Innovatief leren:

Bij Basisschool Brugge Centrum staan we open voor nieuwe inzichten in het onderwijs. We geloven sterk in levensecht leren om de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen en hen actief te betrekken bij hun leerproces. Door middel van hedendaags en uitdagend onderwijs bereiden we onze leerlingen voor op de eisen van de 21e eeuw, waarbij we hen aanmoedigen om kritisch te denken, creatieve oplossingen te bedenken en samen te werken. Vanaf het derde leerjaar beschikt elk kind over een Chromebook, terwijl iPads al vanaf de kleuterklassen worden ingezet.

Innovatief leren bij Basisschool Brugge Centrum