Zorgbeleid bij Basisschool Brugge Centrum

Zorgbeleid

Iedereen leerlingenbegeleider

In Basisschool Brugge Centrum geloven we dat het ondersteunen en begeleiden van leerlingen niet alleen de verantwoordelijkheid is van leerkrachten of directie, maar van het hele team. Bij ons draagt elk teamlid bij aan het welzijn en het succes van onze leerlingen.

Samenwerken als een hecht team

Door samen te werken als een hecht team van leerlingenbegeleiders proberen we een schoolomgeving te creëren waarin elke leerling zich gesteund voelt, uitgedaagd wordt om te groeien en het beste van zichzelf kan laten zien.

Leerlingenbegeleiding bij Basisschool Brugge Centrum

Zorgbeleid als het fundament

In Basisschool Brugge Centrum zien we zorg dus niet als een apart aspect van ons onderwijs, maar als hét fundament waarop ons hele onderwijs rust. Door samen te werken en onze krachten te bundelen, streven we ernaar om een verschil te maken in het leven van onze leerlingen en hen te helpen om hun talenten te ontplooien.

Hier kan je onze zorgvisie volledig lezen

Zorgbeleid bij Basisschool Brugge Centrum